Gözetim ve Yeniden Belgelendirme

1. Belgelendirme ve Gözetim Prosedürleri

- Belgelendirilmiş kişinin gözetim için gereken evrakları sunması gerekmektedir.

- Gözetim tarihine kadar belgeli kişinin ilgili ulusal yeterliliğe göre gözetimine ilişkin evrak ve kayıtları EMSAD MYM’ye teslim etmesi gerekmektedir.

- Gözetim tarihini geçiren adayların belgeleri askıya alınabilmektedir.

 

2. Belge Yenileme Süreçleri

- Belgenin geçerlilik süresinin dolmasına 6 ay kala veya MYK’nın programda değişiklik yapması durumunda, belgelendirilmiş kişi bilgilendirilerek belge yenileme işlemleri için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

- Belge sahibi belge yenileme talebini EMSAD MYM'ne ileterek askıya alınmış belgesini gerekli işlemler yapılmasını müteakip askıdan indirilebilmektedir.

 

3. Belge Sahiplerinin Sorumlulukları

- Belge sahibinin belge geçerlilik süresi içinde duyuruları EMSAD MYM web sitesinden takip etmesi ve gereklilikleri belirtilen süreler içinde yerine getirmesi gerekmektedir.

- Belge sahibinin belge kullanımına devam etmek için belirtilen yeniden belgelendirme gerekliliklerini yerine getirmesi gerekmektedir.

- Belge sahibinin belge kullanımının sürekliliği için belge geçerlilik süresi dolmadan en az 2 ay önce yeniden belgelendirme başvurusunda bulunması gerekmektedir.

 

4. Yeniden Belgelendirme İşlemleri

- Belgenin geçerlilik süresi içinde Ulusal Yeterliliklerde, mevzuatlarda ve EMSAD MYM prosedürlerinde yapılan değişiklikler yeniden belgelendirme işlemlerini etkileyebilir.

- Yeniden belgelendirme, kayıtların ibrazı veya performans sınavı şeklinde yapılabilir. Her iki durumda da belge sahibinin gerekli şartları yerine getirmesi gerekmektedir.

Adres

Ziyabey Cad. Dostlar Sitesi B-Blok Kat: 8 Daire: 83 Balgat
ANKARA / TÜRKİYE

Telefon-Email

0312 284 40 32
emsad@emsad.org.tr
emsad.voctest@emsad.org.tr