ÜCRET POLİTİKASI

Kısaca “EMSAD MYM” olarak tanımladığımız“Elektromekanik Sanayiciler Derneği Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezi İktisadi İşletmesi” olarak;

Sınav ve belgelendirme faaliyetlerine ilişkin sabit, değişken ve malzeme maliyet analizini sınav senaryolarına göre örneklendirerek hesaplamış, kâr oranlarını tespit etmiş ve ücret politikasını bunlara göre belirlenmiştir. Ücret tarifesi belirlenmesinde aynı alanda belgelendirme yapan diğer kuruluşların belirlediği sınav ücretlerinin çok üzerinde veya altında olmamasına dikkat edilmektedir.

Ücret tarifemiz “LS.01” no’lu “Sınav Ücretleri Listesi”nde dokümante edilmekte ve MYK’nın internet sayfasında ilan edilmektedir. Ücret tarifemiz herkese eşit olarak uygulanmakta olup ilan edilen ücretler dışında başkaca ücret talep edilmemektedir. Ücretler ulusal yeterlilik, yeterlilik birimi ve sınav türü bazlı olarak ayrılmıştır.

Sınavlar boyunca kullanılacak her türlü kaynak (insan kaynağı, teknik fiziki kaynaklar, malzeme ve sınav gereçleri) sınav ücretine dâhil edilmiş olup maliyetler EMSAD MYM tarafından karşılanmaktadır.

GENEL KURALLAR

 • Sınav ücretlerine KDV dâhildir. Ayrıca KDV tutarı talep edilmez.
 • Sınav ücretinin tamamı sınav öncesinde ödenmiş olmalıdır. 

BELGE MASRAF KARŞILIĞINA İLİŞKİN KURALLAR

 • Belge masraf karşılığı 750 TL’dir. (KDV’den muaftır.) Sadece belge almaya hak kazanan kişilerden tahsil edilir. Belge zorunluluğu kapsamındaki mesleklerde teşvikten yararlanan kişilerden bir defaya mahsus belge masraf karşılığı tahsil edilmez.
 • Belge masraf karşılığı tutarı her yılın ocak ayında MYK tarafından güncellenebilir. Belge masraf karşılığı tutarının güncellenmesi durumunda 1 Ocaktan itibaren basılan belgeler için güncel belge masraf karşılığı tahsil edilir.
 • Belge masraf karşılıkları sınav ücretinden bağımsız olarak MYK adına emaneten (gelir kaydedilmeden ve vergilendirilmeden) tahsil edilmektedir.

BELGE ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN KURALLAR

 • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğlerde yer alan mesleklerde tebliğ tarihinden itibaren düzenlenen sınavlara katılan ve başarılı olarak belge almaya hak kazanan adayların sınav belge ücretleri İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır. İşsizlik Sigortası Fonundan yararlanma şartları ve yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarının uyması gereken şartlar Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde, Sınav ve Belge Ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanmasına İlişkin Usul ve Esaslar ile 2018/1 sayılı MYK Sınav ve Belgelendirme Teşviklerinin Uygulanması Hakkında Genelge ’de belirlenmiştir. 

ÜCRET İADESİNE İLİŞKİN KURALLAR

 • Sınav ücretinin kuruluşa ödendiği tarihten itibaren en geç 60 gün içerisinde ilgili adayın sınavı gerçekleştirilir. Bu süre zarfında ilgili adaya sınav açılmazsa talep edilmesi halinde sınav ücretinin tamamı kuruluş tarafından iade edilir.
 • Adayın ilk defa sınavına girdiği ve başarısız olduğu ulusal yeterlilikte bir yıl içerisinde kuruluş tarafından sınav açılmaması ya da adaya sınav tarihinin bildirilerek uygunluğunun kanıtlanabilir yöntemle alınmaması durumunda sınav ücretinin tamamının iadesi kuruluş tarafından yapılır. Mücbir sebep bildirmeksizin iki kez sınav tarihini kabul etmeyen aday ücretsiz sınav hakkını kullanmış sayılır. 

DİĞER HUSUSLAR

 • Belgenin kaybolması veya yırtılması durumunda yeni istenecek olan belgenin ücreti belge masraf karşılığı kadardır.
 • Belgenin kargo, posta, ulaşım ücret bedeli ayrıyeten aday tarafından karşılanacaktır.
 • Belirlenecek sınav yeri ve saati; web sitesinde ilan edilir. İlan edilmiş tarihte ve saatte sınav yerinde hazır bulunmayan adaylara yatırdıkları ücretleri iade edilemez veya adaya yeni bir sınav tarihi verilmez.
 • Sınav ücretleri yatırılırken dekontta adayın Adı Soyadı, TC Kimlik numarası ve Ulusal yeterliliğin açıklama bölümünde belirtilmesi gerekmektedir.
 • Yabancı uyruklu veya belgelerini Türkiye Cumhuriyeti resmi dili dışında farklı bir dilde isteyen adayların belgeleri istenilen dilde düzenlenebilir. Ancak farklı bir dilde talep edilen belge için Mesleki Yeterlilik Kurumu ile görüşülüp o günü şartlarında ücret tarifesi ne kadar ise adaydan talep edilecektir.
 • Engelli veya itina gösterilmesi gereken adayın (okutman, yeminli tercüman, yeminli işaret dili tercümanı) sınavları ayrı ve tek gerçekleştirilir. Bu çerçevede hizmete ihtiyaç duyan adaylardan teknik hizmet bedeli ayriyeten talep edilir.