EMSAD MYM (Elektromekanik Sanayiciler Derneği Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezi İktisadi İşletmesi), Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından desteklenen VOC Test III programı ile Türkiye’deki Elektromekanik Endüstrisinde nitelikli ve sertifikalı işgücünün geliştirilmesi, eğitim-istihdam bağının güçlendirilmesi, örgün öğrenimin onaylanmasının teşvik edilmesi ve Türkiye ile Avrupa arasındaki Mesleki Yeterlilik Mevzuatının uyumlaştırılması konularında katkı sağlamaktadır.

21/09/2006 yılında yasallaşan 5544 sayılı MYK kanun hükümlerine dayanarak yapılan Mesleki Yeterlilik Sınavlarının uygulanması ve çalışanların belgelendirilmesi amacı ile Ankara’da 2020 yılında temelleriniatmıştır. 2021 yılı Nisan ayı sonu itibariyle faaliyete geçmiş ve Ankara dışında İstanbul, Kocaeli, Balıkesir ve İzmir şehirlerini de sınav merkezleri olarak belirlemiştir.

Mesleki yeterlilik sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürütmek üzere, merkezimizin Ekim 2022 sonuna kadar Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmesi ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilmesi beklenmektedir.

EMSAD MYM olarak amacımız; yetkilendirildiğimiz ulusal yeterliliklerde, Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav- Ölçme- Değerlendirme-Belgelendirme Yönetmeliği’ne ve ‘TS EN ISO/ IEC 17024 Standardı’nın genel şartlarına uygun olarak bağımsız, tarafsız, adil ve güvenilir şekilde sınav ve belgelendirme hizmeti sunmaktır.